Wijziging openingstijden

- wegens Corona geen koopavond meer tot nader order